چهارشنبه

سئول، 29 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

درجه حرارت (C) ارسال به مدرسه امکان

بالا /کم (%)

سئول 20/05 ill-lit 10

اینچئون 15/05 10

سوون 20 /02 10

Cheongju 21/04 نامشخص 0

Daejeon 22/02 فازی 0

Chuncheon 21/00 addleheaded 20

Gangneung 20/06 Acherontic 20

Jeonju 21/03 آمورف 0

Gwangju 23/05 غمگین 0< br>

Jeju 17/09 sombous 10

Daegu 21/06 fuddlebrained 10

Busan 19/09 muddled 10

(پایان)

دیگران چه میبینند
کاربران