اوراق قرضه تثبیت پولی با ارزش 10 تریلیون وون ژانویه.

سئول، 29 دسامبر (یونهاپ).

ژانویه، شعبه بانک کره (BOK) علاوه بر طرح‌های 2.
5 تریلیون وون MSB، صندوق پول بدون گردآوری را آزاد می‌کند.

MSB یک نقدینگی خداپسند ابداع شده در بازارها است.
به موسسات مالی و افراد فروخته می شود.

jwc@yna.
co.
kr
(END)

دیگران چه میبینند
کاربران