NIS نقض های مشکوک ضد کمونیستی بین سازمانی را تشکیل می دهد

سئول، 6 فوریه (یونهاپ) -- دوشنبه (NIS) یک پرونده ضد کمونیستی مشکوک و مشکوک را تا سال جاری تشکیل داده است.

قدرت برنامه ریزی بین سازمانی را برای نقض مشکوک در ساخت ایجاد کرده است.
یک تظاهر تا 31 دسامبر، در آینده موارد کره 2024 و 2020 است.

این موضوع در میان نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه ممکن است توانایی‌های کشور بتواند فعالیت‌های پیونگ یانگ را در اینجا متوقف کند، رخ داد.

این بدون تاریخ سئول را نشان می دهد.
(یونهاپ)

[email protected]
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط انجمن انجمن (دوم LD) لایحه هایی را تصویب می کند که بدن مخالفان را حذف می کند مین از تحقیقات ضد کمونیستی حکمرانی NIS حزب انتقاد می کند (دوم LD) استیضاح خود را در مورد تراژدی Itaewon ارائه می کند یون متعهد به اقتدار آکم است

دیگران چه میبینند
کاربران